петък, 10 декември 2010 г.

Задача 8 - умножение

Задача 8 - Pascal

Да се напише програма за упражнение на таблицата за умножение. Потребителят въвежда число и програмата го изпитва за произведенията на числото с числата от 1 до 10.

program umnojenie;
 var num: integer;
 var i:integer;
 var ans:integer;
begin
 Write('Enter number: ');
 ReadLn(num);
 for i := 1 to 10 do
 begin
  Write(num, '*', i, '=');
  ReadLn(ans);
  if (num*i = ans) then
   WriteLn('Correct')
  else
   WriteLn('Wrong! ', num, '*', i, '=',num*i);
 end;
end.

Малка лесна и прията задачка с практическо приложение.

Задачата се компилира под FreePascal
aquilax@zelda ~> fpc 08_umnojenie.pas 
Free Pascal Compiler version 2.4.0-2 [2010/02/20] for i386
Copyright (c) 1993-2009 by Florian Klaempfl
Target OS: Linux for i386
Compiling 08_umnojenie.pas
Linking 08_umnojenie
17 lines compiled, 0.1 sec 
aquilax@zelda ~> ./08_umnojenie 
Enter number: 7
7*1=7
Correct
7*2=14                                          
Correct
7*3=21
Correct
7*4=27
Wrong! 7*4=28
7*5=35
Correct
7*6=42
Correct
7*7=49
Correct
7*8=56
Correct
7*9=63
Correct
7*10=70
Correct

Няма коментари:

Публикуване на коментар