вторник, 20 декември 2011 г.

Задача 17 - Изписване на числа с думи

Следната задача беше изпратена от mariqfentuzi:

Въведено число от клавиятурата в интервала от 1 до 1000, числото да се изведе словом.
Например: 123, се извежда като : сто, двадесет и три.

Задачата за преобразуването на число в думи не е тривиална, заради многото изключения в правилата за образуване на названията: Решението ми е грозно и може и да бърка на моменти, но е някакво начало:$php slovom.php 
0: нула
1: едно                       
2: две                              
3: три                               
10: десет                             
11: единадесет                           
12: дванадесет                           
15: петнадесет                           
23: двадесет и три                        
400: четиристотин                         
567: петстотин шестдесет и седем                  
120: сто и двадесет                        
121: сто двадесет и едно                      
123: сто двадесет и три
999: деветстотин деветдесет и девет
1000: хиляда

4 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 2. class NumMapper {
  private static $nums = array(
  0 => '',
  1 => 'one',
  2 => 'two',
  3 => 'three',
  4 => 'four',
  5 => 'five',
  6 => 'six',
  7 => 'seven',
  8 => 'eight',
  9 => 'nine',
  10 => 'ten',
  11 => 'eleven',
  12 => 'twelve',
  13 => 'thirteen',
  15 => 'fifteen',
  18 => 'eighteen',
  20 => 'twenty',
  30 => 'thirty',
  50 => 'fifty',
  80 => 'eighty',
  1000 => 'one thousand'
  );

  private $num;

  public function __construct($num) {
  if ($num == 0) {
  $this->num = 'zero';
  return;
  }

  if (array_key_exists($num, self::$nums)) {
  $this->num = self::$nums[$num];
  return;
  }

  if ($num > 13 && $num < 20) {
  $this->num = self::$nums[($num % 10)] . 'teen';
  return;
  }

  if ($num < 100) {
  if ($num % 10 == 0) {
  $this->num = self::$nums[$num/10] . 'ty';;
  return;
  }

  $tens = (int) ($num/10);
  $tens = array_key_exists($tens . '0', self::$nums) ? self::$nums[$tens . '0'] . ' ' : self::$nums[(int)$num/10] . 'ty ';
  $this->num = $tens . self::$nums[$num%10];
  return;
  }

  if ($num % 100 == 0) {
  $this->num = self::$nums[$num/100] . ' hundread';
  return;
  }

  $hundreads = self::$nums[$num/100] . ' hundread and ';
  $reminder = substr($num,1);

  if (isset(self::$nums[$reminder])) {
  $this->num = $hundreads . self::$nums[$reminder];
  return;
  }

  if ($reminder > 13 && $reminder < 20) {
  $this->num = $hundreads . self::$nums[($reminder % 10)] . 'teen';
  return;
  }

  if ($reminder % 10 == 0) {
  $this->num = $hundreads . self::$nums[$reminder/10] . 'ty';
  return;
  }

  if ($reminder[0] == '0') {
  $this->num = $hundreads . self::$nums[$reminder%10];
  return;
  }

  $tens = (int) ($reminder/10);
  $tens = array_key_exists($tens . '0', self::$nums) ? self::$nums[$tens . '0'] . ' ' : self::$nums[(int)$reminder/10] . 'ty ';
  $this->num = $hundreads . $tens . self::$nums[$reminder%10];
  }

  public function __toString() {
  return $this->num;
  }
  }

  // test
  $nums = array();

  for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
  $nums[] = rand(0, 1000);
  }

  foreach ($nums as $n) {
  echo $n . ': ' . new NumMapper($n) . '
  ';
  }

  ОтговорИзтриване