вторник, 20 декември 2011 г.

Задача 17 - Изписване на числа с думи

Следната задача беше изпратена от mariqfentuzi:

Въведено число от клавиятурата в интервала от 1 до 1000, числото да се изведе словом.
Например: 123, се извежда като : сто, двадесет и три.

Задачата за преобразуването на число в думи не е тривиална, заради многото изключения в правилата за образуване на названията: Решението ми е грозно и може и да бърка на моменти, но е някакво начало:

понеделник, 19 декември 2011 г.

Задача 16 - Геометрична прогресия

Още една задача, изпратена от rehopul:

По въведена стйност от клавиатурата (К), да се намери К-тия член на редицата: 1, 3, 7, 15, 31 .... и да се определи геометричната стойност на всички елементи до К, включително.
Например: К=4 елемента е 15

Задачата може да се реши и с рекурсия но прогресията е толкова елементарна че няма смисъл да се затормозваме:

неделя, 18 декември 2011 г.

Задача 15 - Сортиране на редица по честота на елементи

Една задача изпратена ни от rehopul:

От въведен низ от клавиатурата да се намери най-често срещаният символ и да се изведе низа по честота на срещане на символите. При еднакъв брой срещания няма значение кой символ да се изведе предварително.
Например: От низ – “ммпкдсррттмвввпмм”, най-често срещаният символ е “м”.
Низа да се изведе: “мммммвввррттппкдс”

Кратко решение на PHP, защото само това имам инсталирано в момента:

петък, 25 март 2011 г.

Задача 14 - лице на триъгълник с Херонова теорема

Задача 14 - Pascal


Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата три реални числа a, b и c. Програмата да определя дали съществува триъгълник със страни a, b и c и ако такъв триъгълник съществува, да изчислява и извежда лицето му (използвайте Хероновата формула).

Нищо сложно в тази задача. Просто трябва да използваме формулата на Херон за лице на триъгълник след проверката:

сряда, 12 януари 2011 г.

Задача 13 - сума на числата над диагонал в матрица

Задача 13 - Pascal


Да се напише програма, която да извежда сумата на числата над основния диагонал на квадратна матрица.

петък, 7 януари 2011 г.

Задача 12 - матрица с нулев диагонал

Задача 12 - Pascal

Дадена е матрица с n на брой реда и n на брой стълба. Да напишем програма която попълва матрица с числа (случайни) и да се попълни така че по главния диагонал да има нули.

сряда, 29 декември 2010 г.

Задача 11 - масив и интервал

Задача 11 - Pascal

Задачата днес е от ivka1111. Макар и с известно закъснение, ето решението и.
В масива с1, с2, …, с40 намери сумата на числата, непопадащи в интервала [с, d].